Skolų prevencija

Finansinių atsiskaitymų kontrolė

Tai nuolatinis Jūsų partnerio ar kliento finansinių mokėjimų su Jumis stebėjimas, klientų įspėjimas apie vėluojančius mokėjimus bei kitų prevencinių priemonių vykdymas siekiant, kad vėluojantys mokėjimai nevirstų skolomis. Finansinių mokėjimų kontrolė apima priminimą ir įspėjimą telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis bei raginimo siuntimą paštu debitoriui, kad jis tinkamai įvykdytų finansinius įsipareigojimus.

 

Įmonių monitoringas

Tai nuolatinis informacijos ir faktų apie Jūsų verslo partnerį ar klientą, jo vykdomą veiklą, turimą turtą ir įsipareigojimus, stebėjimas ir informavimas apie pasikeitimus.

 

Mokumo vertinimas

Tai aktualios ir svarbiausios informacijos apie Jūsų verslo partnerį ar klientą, jo vykdomos veiklos rezultatus bei jo turimą turtą ir įsipareigojimus, o taip pat jo patikimumo ir mokumo ekspertinio vertinimo pateikimas.

 

Prevencinis spaudas

Jei Jums kelia rūpesčių klientų delsimas atsiskaityti, galime taip pat pasiūlyti skolų susidarymo prevencijos priemonę – antspaudą.