Skolų išieškojimas

Ikiteisminis skolų išieškojimas

Ikiteisminis skolų išieškojimas leidžia paspartinti sąskaitų apmokėjimą bei užkirsti kelią beviltiškų skolų susidarymui. Būtina pažymėti, kad kuo skola yra senesnė, tuo ją atgauti sunkiau. Todėl siekiant efektyviai atgauti skolą, išieškojimo veiksmų reikia imtis kuo skubiau. Skolos sėkmingiausiai atgaunamos, kurios nėra pradelstos ilgiau kaip 90 dienų. Ilgėjant skolos terminui, mažėja tikimybė atgauti skolą. Kadangi dirbame už sėkmės mokestį (nieko neišieškome-nieko nemokate), esame suinteresuoti pasiekti kuo efektyvesnį rezultatą per trumpiausią laiką su galimybe sėkmės mokestį atgauti iš skolininko (LR CK 6.57 str.). Skolos išieškojimui pradėti, reikia pateikti tik turimus, skolą įrodančius dokumentus (sutartį ir/ar sąskaitą i/ar skolos raštelį ir/ar bankinius (į) pavedimą (us) ir t.t.) ir pasirašyti mus įgaliojančius dokumentus, veikti Jūsų naudai ir imtis skolos išieškojimo veiksmų. Visos išieškotos sumos yra mokamos tik į kliento sąskaitą, po skolos ar jos dalies apmokėjimo – atsiskaitoma su MB „Raidus“ už atliktas paslaugas, pervedant sutartą atgautos skolos procentą. Nemokamai atliekame skolos vertinimą bei pateikiame galimų atlikti veiksmų planą. Įvertinus pateiktus skolą įrodančius dokumentus, mes pateiksime skolos išieškojimo sąlygas bei galimybes. Klientas pateikęs skolos dokumentus jų įvertinimui, neprivalo imtis skolos išieškojimo veiksmų.

Skolų išieškojimas užsienyje

Atliekame skolų išieškojimą užsienyje bendradarbiaujant su partneriai veikiančiais skolininko šalyje. Klientui pateikus skolą įrodančius dokumentus, pirmiausiai yra patikrinama skolininko padėtis (jei tai yra juridinis asmuo), jei skolininkui nėra pradėtų nemokumo procesų, tuomet sutartomis sąlygomis galime imtis išieškojimo. Skolą įrodančių dokumentų pateikimas skolos įvertinimui, neįpareigoja kliento pradėti išieškojimo proceso.

Teisminis skolų išieškojimas 

Jeigu ikiteisminis skolos išieškojimas Jūsų netenkina, arba jis nėra sėkmingas ir norite kreiptis į teismą dėl skolos prisiteisimo, norite, jog būtų areštuotas skolininko turtas – paruošime visus reikalingus dokumentus, pradėsime teisminį procesą bei atstovausime Jus teisme. Esant reikalui, parengiame procesinius dokumentus ir prašymą teismui dėl bankroto procedūros pradėjimo.

Esant per didelei rizikai imtis ikiteisminio išieškojimo dėl skolininko padėties – pateiksime teisminio išieškojimo galimybes ar pasiūlysime nusipirkti jūsų skolą su skolos pirkimo kainos mokėjimo atidėjimu. Taip pat į teismą galime kreiptis jeigu ikiteisminis skolos išieškojimas Jūsų netenkina, arba jis nėra sėkmingas, Jūsų pavedimu paruošime visus reikalingus dokumentus, pradėsime teisminį procesą bei atstovausime Jus teisme. Esant reikalui, parengiame procesinius dokumentus ir prašymą teismui dėl bankroto procedūros pradėjimo.