Teisinės paslaugos

 • Įmonių steigimas
 • Prekinio ženklo registravimas
 • Ieškinių rengimas
 • Atsiliepimų į ieškinius, dublikus, triplikus rengimas
 • Pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo rengimas
 • Sutarčių rengimas
 • Sutarčių auditas
 • Konsultacijos darbo teisės klausimais
 • Beviltiškų skolų nurašymas
 • Ruošiame dokumentus teismui dėl santuokos nutraukimo
 • Konsultuojame klientus paveldėjimo teisės srities klausimais
 • Konsultuojama dėl ginčų, skolų, žalų kilusių atliekant/gaunant paslaugas CMR konvencijos reglamentuotu pagrindu
 • Dalyvaujame derybose atstovaudami kliento interesus dėl verslo sandorių sudarymo

MB „Raidus“ – Teisinių paslaugų ir skolų išieškojimo kompanija. Įmonei dirbantys ir bendradarbiaujantys teisininkai specializuojasi bei teikia teisinę pagalbą įvairiose teisės srityse. Mūsų komanda yra suinteresuota į ilgalaikių, pasitikėjimu grįstų, santykių su klientu kūrimą. Visuomet rūpinamės kliento interesų apsauga, teikiame tik aukščiausios kokybės paslaugas. Esame lankstūs bendradarbiaudami, dirbame išimtinai kliento interesų užtikrinimui ir tinkamam jų atstovavimui. Bendradarbiaujame su klientais, informuojame apie aktualią informaciją, visada deriname atliekamus veiksmus, taip kurdami ilgalaikį bendradarbiavimą.