Teisinės paslaugos

  • Įmonių steigimas
  • Prekinio ženklo registravimas
  • Ieškinių rengimas
  • Atsiliepimų į ieškinius, dublikus, triplikus rengimas
  • Pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo rengimas
  • Sutarčių rengimas
  • Sutarčių auditas
  • Konsultacijos darbo teisės klausimais
  • Beviltiškų skolų nurašymas